✅ نام پروژه : کتیبه های قرآنی مسجد الزهرا ‎

✅ محل اجرای پروژه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

✅ ابعاد اجرایی : حدود 130 متر مربع

✅کارماده : سرامیک لعابدار سنتی                                                

✅مدت زمان اجرا : حدود یک ماه

✅ طراح : استاد حسین ششکلانی

✅ اجرا شرکت هنری ماهرشک ( ششکلانی )

✅ کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مشهد                                                         

برای دیدن تصاویر بیشتر این پروژه لطفا بر روی تصویر کلیک فرمایید