✅ نام پروژه : اجرا و باز آفرینی حجاری های تخت جمشید

✅ محل اجرای پروژه : نمایشگاه بین المللی مشهد

✅ ابعاد اجرایی : حدود 40 متر مربع

✅کارماده : سنگ مصنوعی                                                 

✅روش کار : نقش برجسته

✅مدت زمان اجرا : حدود یک ماه

✅ طراح : استاد حسین ششکلانی

✅ اجرا شرکت هنری ماهرشک ( ششکلانی )                                                      

برای دیدن تصاویر بیشتر این پروژه لطفا بر روی تصویر کلیک فرمایید