✅ نام پروژه : نقش برجسته های سفالی

✅کارماده : سفال - سرامیک                                               

✅روش کار : نقش برجسته

✅ طراح : استاد حسین ششکلانی

✅ اجرا شرکت هنری ماهرشک ( ششکلانی )                                                       

برای دیدن تصاویر بیشتر این پروژه لطفا بر روی تصویر کلیک فرمایید

 

 

 

✅ نام پروژه : نقش برجسته رستوران پسران کریم

✅ محل اجرای پروژه : رستوران پسران کریم

✅ ابعاد اجرایی : حدود 20 متر مربع - ارتفاع حدودی 5 متر

✅کارماده : سفال                                               

✅روش کار : نقش برجسته

✅مدت زمان اجرا : حدود یک ماه

✅ طراح : استاد حسین ششکلانی

✅ اجرا شرکت هنری ماهرشک ( ششکلانی )

✅ کارفرما : مدیریت محترم رستوران پسران کریم